عکسی از  شاهرخ استخری و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شاهرخ استخری و همسرش در بلژیک هستند.شاهرخ استخری و همسرش دو دختر دارند.شاهرخ استخری و همسرش سالهاست ازدواج کرده اند.