عکسی از میثم و مائده زخم کاری در کنار هم که مرتضی امینی تبار در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.میثم و مائده زخم کاری دو بازیگر جوان هستند.میثم و مائده زخم کاری دو بازیگ تازه کار هستند.میثم و مائده زخم کاری بسیار زیبا بازی کردند.