عکسی از استایل جدید ساره بیات پس از ازدواجش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.استایل جدید ساره بیات شیک است.استایل جدید ساره بیات ساده است.استایل جدید ساره بیات زیباست.