عکسی از ساره بیات و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ساره بیات و همسرش در ماشین هستند.ساره بیات و همسرش به تازگی ازدواج کرده اند.ساره بیات و همسرش هنرمند هستند.