عکسی جدید از احمد مهرانفر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.احمد مهرانفر با کلاه است.احمد مهرانفر با ریش و سبیل است.احمد مهرانفر بازیگر مشهور است.