عکسی که احمد مهرانفر و همسرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.احمد مهرانفر و همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند.احمد مهرانفر و همسرش یک پسر دارند.احمد مهرانفر و همسرش در آغوش هم هستند.