عکسی از کلاه های ست ساناز سماواتی و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ساناز سماواتی و پسرش شبیه هستند.ساناز سماواتی و پسرش کلاه آبی دارند.ساناز سماواتی و پسرش در کنار هم هستند.