عکسی از ساناز سماواتی و پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ساناز سماواتی و پسرش در حال پیاده روی.ساناز سماواتی و پسرش در کنار هم.ساناز سماواتی و پسرش خوشحال.