عکسی از ماهور الوند در آینه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماهور الوند با لباس سفید است.ماهور الوند بازیگر جوان است.ماهور الوند دختر سیروس الوند است.