عکسی از تیپ ساده رزیتا غفاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ ساده رزیتا غفاری شیک است.تیپ ساده رزیتا غفاری خاص است.تیپ ساده رزیتا غفاری متفاوت است.