عکسی از ظاهر جدید رزیتا غفاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید رزیتا غفاری زیباست.ظاهر جدید رزیتا غفاری ساده است.ظاهر جدید رزیتا غفاری زیباست.