عکسی از فاطمه گودرزی پشت میز خیاطی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه گودرزی بازیگر مشهور است.فاطمه گودرزی بازیگر قدیمی است.فاطمه گودرزی در یک مزون است.