عکسی از شهروز ابراهیمی و همکارانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. شهروز ابراهیمی و همکارانش صمیمی هستند. شهروز ابراهیمی و همکارانش دوست هستند. شهروز ابراهیمی و همکارانش در پشت صحنه هستند.