عکسی از حال خوب نسرین نصرتی و بازیگر جوان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حال خوب نسرین نصرتی با الناز حبیبی است. حال خوب نسرین نصرتی در طبیعت است.حال خوب نسرین نصرتی زیباست.