عکسی از کوهنوردی الناز حبیبی و نسرین نصرتی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.الناز حبیبی و نسرین نصرتی در حال خندیدن هستند.الناز حبیبی و نسرین نصرتی از بازیگران مشهورند.الناز حبیبی و نسرین نصرتی صمیمی هستند.