عکسی از علی مسعودی در حال میزانپیلی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی مسعودی کارگردان مشهور است.علی مسعودی نویسنده مشهور است.علی مسعودی کمدین مشهور است.