عکسی از هوادار بامزه علی مسعودی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی مسعودی نویسنده مشهور است.علی مسعودی کارگردان است.علی مسعودی کمدین است.