عکسی از تیپ جدید نیوشا ضیغمی در پارک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ جدید نیوشا ضیغمی شیک است.تیپ جدید نیوشا ضیغمی ساده است.تیپ جدید نیوشا ضیغمی متفاوت است.