عکسی از استایل مریلا زارعی در جیران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریلا زارعی در جیران با لباس قاجاری است.مریلا زارعی در جیران با گریم قدیمی است.مریلا زارعی در جیران بازی مسکند.