عکسی از داریوش سلیمی و دوست خوش صدایش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.داریوش سلیمی و دوست محمدرضا علیمردانی است.داریوش سلیمی و دوست در آغوش هم هستند.داریوش سلیمی و دوست صمیمی هستند.