عکسی از پژمان جمشیدی در جمع دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پژمان جمشیدی در جمع دوستانش است.پژمان جمشیدی در جمع دوستانش شاد است.پژمان جمشیدی در جمع دوستانش خوشحال است.