عکسی از حامد کمیلی در کنار دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حامد کمیلی در کنار دوستش در اتاق گریم است.حامد کمیلی در کنار دوستش ایستاده است.عکس حامد کمیلی در کنار دوستش در آینه است.