عکسی از پوریا شکیبایی در کنار بازیگر مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پوریا شکیبایی پسر مرحوم خسرو شکیبایی است.پوریا شکیبایی بازیگر جوان است.پوریا شکیبایی تئاتر است.