عکسی از گریم جدید پوریا شکیبایی که برای فیلم برف بی صدا میبارد در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم جدید پوریا شکیبایی با سبیل است.گریم جدید پوریا شکیبایی با پشت مو است.گریم جدید پوریا شکیبایی برای کار جدیدش است.