عکسی از خانواده شهرام عبدلی در کنار هم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.خانواده شهرام عبدلی 4 نفره است.خانواده شهرام عبدلی شاد هستند.خانواده شهرام عبدلی در گردش هستند.