عکسی از بوسه مشهور امیرمهدی ژوله که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرمهدی ژوله نویسنده است.امیرمهدی ژوله بازیگر است.امیرمهدی ژوله با دخترش است.