عکسی از امیرمهدی ژوله با سری شکسته که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرمهدی ژوله با سری شکسته در آینه.نوشته ای زیبا از امیرمهدی ژوله با سری شکسته.