عکسی از ارسلان قاسمی و دوستش در قایقی لاکچری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ارسلان قاسمی و دوستش صمیمی هستند.ارسلان قاسمی و دوستش در آغوش هم هستند.ارسلان قاسمی و دوستش در سفر هستند.