عکسی از ارسلان قاسمی و دوستش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ارسلان قاسمی و دوستش صمیمی هستند.ارسلان قاسمی و دوستش در کنار هم هستند.ارسلان قاسمی و دوستش خوشحال هستند.