عکسی از نفیسه روشن در یک رستوران متفاوت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن بازیگر مشهور است.نفیسه روشن با تیپ ساده است.نفیسه روشن خوشحال است.