عکسی از علیرضا نیکبخت و همسرش در رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علیرضا نیکبخت و همسرش در آغوش هم هستند.علیرضا نیکبخت و همسرش در کنار دوستشان هستند.علیرضا نیکبخت و همسرش به تازگی ازدواج کرده اند.