عکسی از بهرام رادان و دوستش در بالای کوه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس بهرام رادان و دوستش برای زمستان است.بهرام رادان و دوستش صمیمی هستند.بهرام رادان و دوستش در کنارهم هستند.