عکسی از بهرام رادان و دوستش در دل طبیعت که بهرام رادان در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.بهرام رادان و دوستش از بازیگران خوب هستند.بهرام رادان و دوستش معروف هستند.بهرام رادان و دوستش با لباس مشکی هستند.