عکسی از شباهت کیانوش گرامی و‌ پسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کیانوش گرامی و‌ پسرش در کنارهم هستند.کیانوش گرامی و‌ پسرش با کلاه هستند.کیانوش گرامی و‌ پسرش جدی هستند.