عکسی از شیوا ابراهیمی و دوست گریمورش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شیوا ابراهیمی بازیگر مشهور است.شیوا ابراهیمی در اتاق گریم است.شیوا ابراهیمی با گریم ساده است.