عکسی از شیوا ابراهیمی و گریمور حرفه ایش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.شیوا ابراهیمی و گریمور کار جدیدش.شیوا ابراهیمی و گریمورش  در اتاق گریم.شیوا ابراهیمی و گریمورش در پشت صحنه کار جدیدش.