عکسی از تفریحات شبنم قلی خانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تفریحات شبنم قلی خانی در کافه است.تفریحات شبنم قلی خانی در یک روز تابستانی است.تفریحات شبنم قلی خانی با تیپ ساده است.