عکسی از رضا داوودنژاد و سگش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.رضا داوودنژاد و سگش در کنار دریا هستند.رضا داوودنژاد و سگش در کنارهم هستند.