عکسی از تبریک هوتن شکیبا به دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هوتن شکیبا بازیگر مشهور است.هوتن شکیبا با دوستانش است.هوتن شکیبا با دوستانش صمیمی است.