عکسی از تیپ جدید نیما شعبان نژاد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. تیپ جدید نیما شعبان نژادساده است. تیپ جدید نیما شعبان نژاد شیک است. تیپ جدید نیما شعبان نژاد تابستانی است. تیپ جدید نیما شعبان نژاد خاص است.