عکسی از سلفی جدید نیما شعبان نژاد در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیما شعبان نژاد در ماشینش با عینک است.نیما شعبان نژاد در ماشینش جدی است.نیما شعبان نژاد در ماشینش سلفی گرفته است.