عکسی از سیما تیرانداز در میان دود که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیما تیرانداز بازیگر مشهور است.سیما تیرانداز با تیپ ساده است.سیما تیرانداز بازیگر قدیمی است.