عکسی از گلزار در کنار یکی از دوستان خوش هیکلش ​که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. گلزار با دوستش است. گلزار با دوستش صمیمی است. گلزار بازیگر مشهور است.