عکسی از بهاره افشاری و‌ دوستش در سینما که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. بهاره افشاری و‌ دوستش با ماسک هستند. بهاره افشاری و‌ دوستش تنها هستند. بهاره افشاری و‌ دوستش صمیمی هستند.