عکسی از آوا دارویت با استایلی ساده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آوا دارویت بازیگر جوان است.آوا دارویت بازیگر دورگه است.