عکسی جدید از هنگامه حمیدزاده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هنگامه حمیدزاده بازیگر جوان است.عکس هنگامه حمیدزاده سیاه سفید است.