سال گذشته .... همین روزها.... کاراکتری که دوستش داشتم... پروژه‌ای که به سرانجام نرسید ... #گریم#محسن_موسوی#عکس#سهیل_راد#سین