عکسی از مینا نوروزی در دل طبیعت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مینا نوروزی بازیگر مشهور است.مینا نوروزی بازیگر حرفه ایست.مینا نوروزی بازیگر قدیمی است.