عکسی از طوطی زیبا شهرزاد کمال زاده که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شهرزاد کمال زاده با روسری قرمز است.شهرزاد کمال زاده حامی حیوانات است.شهرزاد کمال زاده بازیگر مشهور است.