ایران تولید کننده چادر مشکی است. یک کارخانه ایرانی تولید کننده چادر مشکی است. تولید کننده چادر مشکی مشکلات زیادی دارد. باید مسئولان موانع را برای تولید کننده چادر مشکی رفع کنند.


کیفیت پارچه چادری تولیدی در این واحد بسیار بالا می‌باشد و در عین حال قیمت عرضه آن نیز پایین‌تر از چادرهای وارداتی خارجی است و به گفته مسئولان این واحد تولیدی کیفیت تولیدات کارخانه حجاب شهرکرد با اجناس مشابه خارجی برابری می‌کند، همچنین تجهیزات موجود در این کارخانه کاملاً مدرن و به روز هستند.

محمد حسن میری مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد در گفت‌وگو با مهر در خصوص وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کارخانه نساجی حجاب شهرکرد افزود این واحد تولیدی با هدف اینکه چادر مشکی با قیمت مناسب عرضه شود تا همه اقشار جامعه توان خرید آن را داشته باشند سالانه ۱۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی با حاشیه‌ی سود بسیار پایین تولید می‌کند که به صورت مستقیم توانسته است ۵۰۰ نفر اشتغال نیز ایجاد کند و با توجه به نیاز بازار برنامه افزایش تولید تا ۱۶ میلیون متر با سرمایه گذاری بسیار اندک در دستور کار این واحد تولیدی قرار دارد.

تمامی مشتریان می‌توانند جهت خرید مستقیم انواع پارچه و چادر مشکی تولید کارخانه وارد سایت فروش به آدرس bidamin.ir شوند و به قیمت درب کارخانه حتی به تعداد ۱ قواره پارچه و با ضمانت بازگشت کالا پارچه و چادر مورد نیاز خود را خرید کنند.

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • خط تولید چادر مشکی ایرانی - چهارمحال و حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاریایران

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری

 • حجاب؛ تنها تولید کننده چادر مشکی ایران - چهارمحال و بختیاری